Arome Caffè
Home / Γενικοί όροι πώλησης

Η πρόταση και η πώληση των προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας www.aromecaffe.com και το τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών 0832 243622,διέπονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οι Γενικοί Όροι Πώλησης είναι σύμφωνοι με τους κανόνες για τις συμβάσεις που συνάπτονται εκτός εμπορικής στέγης και ιδίως με τις διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος της 6ης Σεπτεμβρίου 2005,νούμ.206 (Κώδικας Καταναλωτή).

Συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης
Οι υποκείμενοι είναι οι εξής:
- Aromè Caffè srl,με έδρα το Lecce,Via Artdi 1 , εγγραφή στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Lecce,Φορολογικός κώδικας 03799570753
- Πελάτης : το πρόσωπο (άτομο ή άλλη νομική οντότητα )που έχει προσδιοριστεί μέσω της www.aromecaffe.comή μέσω τηλεφώνου,κατέληξε στο ότι η παραγγελία έγινε αποδεκτή από την Aromè Caffè.

Εφαρμογή και τροποποίηση των γενικών όρων πωλήσεων
Με την παραγγελία με τον παρεχόμενο τρόπο,ο Πελάτης δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των πληροφοριών που προβλέπονται κατά τη διαδικασία της αγοράς και αποδέχεται τους Όρους και Προϋποθέσεις της πώλησης.Aromè Caffè επιφυλάσσεται να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις, μετά από σχετική δημοσίευση σε αυτή την ιστοσελίδα.Οι γενικοί όροι πώλησης αναφέρονται στην ημερομηνία κατά τη διάρκεια της παραγγελίας

Εγγραφή στην ιστοσελίδα
Η εγγραφή με “username”και “password”είναι προαιρετική.Η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί αν ο πελάτης δεν επιθυμεί να εγγραφεί : απαιτούνται οι αναγκαίες πληροφορίες για την παράδοση και την ενδεχόμενη πληρωμή της παραγγελίας.
Χαρακτηριστικά και τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών
Οι εικόνες των προϊόντων μπορούν να είναι εν μέρει αντιπροσωπευτικές και να διαφέρουν στο χρώμα,μέγεθος και εξαρτήματα.Όλες οι συμπληρωματικές πληροφορίες έχουν γενικό χαρακτήρα,χωρίς αναφορά στα πραγματικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.
Η αναγραφόμενη τιμή στην ιστοσελίδα,έχει ισχύ κατά τη διάρκεια της παραγγελίας.
Τα προϊόντα του καφέ αποσύρονται 4 μήνες πριν την λήξη τους.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται πάντα το ΦΠΑ,που πρέπει να αναφέρεται λεπτωμερώς κατά την έκδοση του τιμολογίου.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το κόστος της μεταφοράς και η παράδοση και ενδυκνύονται πάντα στο τελικό τμήμα πριν την αποστολή της παραγγελίας ,αλλά και στην τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας που στέλνεται με email στον Πελάτη

Παραγγελίες
Οι παραγγελίες αποδέχονται μόνο από και προς τις παρακάτω χώρες : Ιταλία,Δημοκρατία του Σαν Μαρίνο,Βατικανό.
Οι παραγγελίες υπόκεινται σε περιορισμούς ελάχιστης και μέγιστης ποσότητας και παρέχονται εντός των ορίων της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων.
Δεν αποδέχονται παραγγελίες από μη ενήλικα άτομα.
Τα στάδια διαδικασίας της παραγγελίας μέχρι και την τελική αγορά,αναφέρονται σαφώς στις ειδικές σελίδες μέσω επεξηγηματικών κειμένων και γραφικών σχεδίων. Ιδιαίτερη σημείωση οι πληροφορίες σχετικά με την απόσυρση,στοιχεία που μπορούν να αποθηκευτούν και να εκτυπωθούν ανά πάσα στιγμή.
Στοιχεία με τυχόν λάθη ,μπορούν να διορθωθούν πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Με την αποδοχή της παραγγελίας,Aromè Caffè επιβεβαιώνει αυτομάτως την παραλαβή με email στην οποία ανακεφαλαιώνεται λεπτομερώς η παραγγελία. Μετά την παραλαβή η Aromè Caffè ελέγχει την πραγματική διαθεσιμότητα του προΐόντος μετά από εξακρίβωση της αποδοχής της παραγγελίας και της αποστολής του προϊόντος
Σε περίπτωση που η Aromè Caffè αδυνατεί να εκπληρώσει την παραγγελία,ενημερώνει αμέσως τον πελάτη.
Αποκλείεται κάθε δικαίωμα αποζημίωσης,και κάθε υπευθυνότητα ως προς τη σύναψη ή μή του συμβολαίου,για άμεσες ή έμμεσες ζημίες σε πρόσωπα και / ή πράγματα που προκάλεσαν την απόρριψη της παραγγελίας.

Τρόποι πληρωμής
Aromè Caffè δέχεται πληρωμές μόνο με τους παρακάτω τρόπους :
- Πιστωτική κάρτα (American Express , Visa ή Mastercard); το ποσό θα χρεωθεί τη στιγμή της τελικής παράδοσης των προϊόντων.
- PayPal: το σύστημα πληρωμών που επιτρέπει στους εγγεγραμένους ,επιχείρηση ή ιδιώτη,μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης την αποστολή και την απολαβή των πληρωμών. Οι πληρωμές γίνονται μέσω του συστήματος PayPal.

Άμεση καταβολή :η πληρωμή γίνεται σε μετρητά στον courier κατά την παράδοση.

Η αποστολή των προϊόντων
Οι αποστολές και οι παραδόσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται μόνο στην Ιταλία,Σαν Μαρίνο και Βατικανό. Η Aromè Caffè αποστέλλει τα προϊόντα αποκλειστικά στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παραγγελία. Δεν αποδέχονται αποστολές σε ταχυδρομικές θυρίδες.
Η Aromè Caffè αποστέλλει την παραγγελία του Πελάτη,μεσω courier,στη διεύθυνση που αναφέρεται,εντός περίπου 24 εργάσιμων ωρών από την παραλαβή αυτής. Η παράδοση γίνεται συνήθως μέσα σε 4 εργάσιμες ημέρες. Ο χρόνος παραλαβής των εμπορευμάτων είναι κατά προσέγγιση.
Το κόστος της παράδοσης τιμολογείται με βάση τις τιμές που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα ή από την “Εξυπηρέτηση Πελάτων” σχετικά με την ημερομηνία κατά την οποία απεστάλη η παραγγελία.
Ο παραλήπτης των εμπορευμάτων καταβάλει τους προβλεπόμενους από τους κανονισμούς φόρους και δασμούς που ισχύουν στη χωρα του προορισμού των προϊόντων.
Ο courier είναι υπεύθυνος για την παράδοση . Η Aromè Caffè δεσμεύεται για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην παράδοση αυτών, πληροφορείται μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών και ενδεχομένως προστατεύει σύμφωνα με το νόμο τα δικαιώματά του Πελάτη

Η αποδοχή του προϊόντος από τον πελάτη
Όποια ζημιά επιφέρεται στη συσκευασία και / ή το προϊόν ή στην ασυμφωνία του αριθμού των δεμάτων ή στοιχείων, πρέπει να αναφέρονται αμέσως σημειώνοντας αυτό ενδεικτικά στο έγγραφο παράδοσης. Με την υπογραφή του εγγράφου από τον μεταφορέα, ο Πελάτης βεβαιώνει την εξωτερική ακεραιότητα του προϊόντος και τη συμμόρφωση στους όρους της παράδοσης.
Τυχόν προβλήματα που αφορούν την ακεραιότητα, την αλληλογραφία ή την πληρότητα των λαμβανομένων προϊόντων πρέπει να αναφέρονται εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά την παράδοση, στέλνοντας ένα email στο www.aromecaffe.com ή καλώντας το 0832 243622.

Χρέωση
Τιμολόγιο εκδίδεται για έκαστη παραγγελία του κάθε πελάτη ο οποίος έχει αριθμό κοινωνικής ασφάλισης , καθώς και για κάθε επαγγελματία ή εταιρεία με φορολογικό κώδικα.Στην έκδοση του τιμολογίου αναφέρωνται τα στοιχεία που παρέχονται από τον Πελάτη. Καμία αλλαγή στο τιμολόγιο θα είναι δυνατή μετά την έκδοση του. Κατά την παραγγελία, θα πρέπει να αναφέρεται αν η διεύθυνση αποστολής διαφέρει από τη διεύθυνση τιμολόγησης. Αν ο Πελάτης επιλέξει να μην αναφέρει τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης του, ή ο Επαγγελματίας ή η Εταιρεία να μην αναφέρει τον φορολογικό κώδικα ή Arome καφέ, δεν εκδίδει τιμολόγιο ούτε πιστοποιεί την καταβολή της πληρωμής εκδίδοντας απόδειξη αγοράς (άρθρο 22, παρ. 1 του Π.Δ. 633/72 και άρθ. 2, γράμμα. Oo) ΠΔ 696/96) "

Δικαίωμα υπαναχώρησης και οροι επιστροφής
Κατ 'εφαρμογή των διατάξεων του νομοθετικού Διάταγματος 185/99 με εφαρμογή της οδηγίας 97/7/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών ως προς τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε και να αποκτήσει την επιστροφή του ποσού αγοράς που κατέβάλε.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος με τους εξής τρόπους:
1. Ο πελάτης στέλνει συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στην Aromè Caffè. Η ανακοίνωση μπορεί να σταλεί, εντός του ίδιου χρόνου, με τηλεγράφημα ή e-mail. στην www.aromecaffe.com, ή τηλεφωνική επικοινωνία με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 0832 243622. Η Εξυπηρέτηση Πελατών επικοινωνεί με τον Πελάτη και του ανακοινώνει τον αριθμό έγκρισης της υπαναχώρησης (RMA).
2. Ο πελάτης γράφει τον αριθμό (RMA) στo έντυπο επιστροφής και το καταβάλει μαζί με τα έγγραφα παράδοσης.
3. Ο πελάτης στη συνέχεια έρχεται σε επαφή με την εταιρεία μεταφοράς- courier- για να αναλάβει την επιστροφή.
Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών από την λήψη του αριθμού έγκρισης της υπαναχώρησης (RMA).
Η επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε για την αγορά των προϊόντων δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής, τα οποία είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη, ο οποίος προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Σε περίπτωση που ο Πελάτης αποστείλει ελαττωματικά προϊόντα, χωρίς τον αριθμό έγκρισης της υπαναχώρησης (RMA), δεν τα επιστρέψει πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται, τα άνοιξε και / ή τα χρησιμοποίησε εν μέρει, χωρίς σωστή και πλήρη συσκευασία , ή στα οποία λείπουν ή έχουν καταστραφεί ορισμένα τμήματα, όπως ανταλλακτικά, εξαρτήματα, αξεσουάρ, υλικά συσκευασίας, κουτιά, έγγραφα και / ή άλλα αντικείμενα, το δικαίωμα υπαναχώρησης αναιρείται. Στην ανώτερη περίπτωση, η Aromè Caffè θα επιστρέψει τα αγορασμένα αγαθά στον πελάτη, χρεώνοντας του τα έξοδα αποστολής.
Κατά τους παραπάνω περιορισμούς , η Aromè Caffè θα επιστρέψει το καταβαλλόμενο ποσό στον Πελάτη εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της υπαναχώρησης με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό ή πιστωτική κάρτα.

Εγγύηση
Όλα τα προϊόντα, πλην των τροφίμων, που πωλούνται από Arome καφέ καλύπτονται από βασική εγγύηση του κατασκευαστή και 24 μήνες εγγύηση για ελαττώματα συμμόρφωσης σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ.. 24/2002 και τ.μ. και τα άρθρα 130 και 132 του νομοθετικού διατάγματος. 206/2005. Δικαίωμα εγγύησης, έχει ο πελάτης που διατήρησε το τιμολόγιο ή, εάν ανύπαρκτο, το έγγραφο μεταφοράς.
Εάν το προϊόν έχει ελαττώματα κατασκευής και / ή έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση αυτού με υποχρεωτική προθεσμία 10 ημέρες από την παραλαβή, με τηλεγράφημα ή email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , ή με τηλεφωνική επικοινωνία με τον αριθμό Εξυπηρέτησης Πελατών 0832 243622. Ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το ελαττωματικό ή κατεστραμμένο προϊόν,άθικτο και στην αρχική του μορφή.

Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος, το κόστος της επιστροφής αναλαμβάνεται από την Aromè Caffè. H εταιρεία θα αντικαταστήσει στη συνέχεια το ίδιο προϊόν, ή σε περίπτωση μειωμένων αποθεμάτων και κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη, με ένα ισοδύναμης αξίας.

Ισχύουσα Νομοθεσία και Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας
Η πώληση των προϊόντων ή / και υπηρεσιών πραγματοποιείται στην ιταλική επικράτεια και υπόκειται στους νόμους της Ιταλικής Δημοκρατίας.Το δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, είναι το προβλεπόμενο από την ιταλική νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψης της αγοράς

Το καλάθι σας είναι άδειο.
AROME' CAFFE' SRL - VIALE IRLANDA N°3 - 73100 - LECCE | P.I. 03799570753 | tel: +39 0832 243622 | Email: amministrazione@aromecaffe.com | Powered by M-ICT
Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Main Menu

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page

Utilizziamo i cookie per essere sicuri di ottenere la migliore esperienza sul nostro sito. Se si continua a navigare sul nostro sito senza modificare le impostazioni dei cookie del browser web, l'utente accetta di utilizzare i cookie Cookie Policy